Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Auto theorie ezelsbruggetje

Bij het doornemen van de theorie zal er steeds weer gezocht worden naar manieren om het zo eenvoudig als mogelijk te kunnen doen. Juist omdat de auto theorie zo veelzijdig is, kunnen er al gauw ezelsbruggetjes voor bedacht worden. Het gaat er allemaal om, dat met zo een ezelsbruggetje, niet alleen een deel van de theorie eenvoudig onthouden kan worden, maar dat er ook geen ruimte wordt gelaten voor twijfels.

Auto theorie oefenen

Ook eigen ezelsbruggetjes opstellen is eenvoudig

Iedereen heeft nu eenmaal een ander tempo en stijl om te studeren en laat dat de ruimte open om zelf op ezelsbruggetjes te komen. Wie handig is kan zelfs met een compleet systeem komen om bijvoorbeeld de meeste verkeersborden te onthouden. Dat is trouwens niet ingewikkeld omdat de vorm en kleur al voor een groot deel de betekenis aangegeven. Komt er nog bij kijken, dat er bij sommige nog een tekst aanwezig is. Het maken van een eigen ezelsbruggetjes theorie examen auto is dus handig en moet er wel voor gewaakt worden om niet te snel van anderen over te nemen. Anders kan er overbodig veel energie worden besteedt aan het onder de knie krijgen van betreffend ezelsbruggetje theorie en is dat nu juist niet de bedoeling. Het gaat trouwens niet alleen om verkeersborden uitleg, ook komen de onderdelen gevaarherkenning, kennis en inzicht aan bod.

De meest voordehand liggende ezelsbruggetjes voor je theorieexamen

Er zijn namelijk ezelsbruggetjes die niet ingewikkeld zijn en die al een grote hulp zijn om de theorie te onthouden. Zo is er het bord met kruiS = verboden Stil te staan. Het is al duidelijk dat er bij zo een bord niet stil mag worden gestaan. Een variatie op dit ezelsbruggetje is: het bord met streeP = verboden te Parkeren. Er moet wel gelijk bij vermeld worden dat het gebruik van ezelsbruggetjes alleen als hulpmiddel gebruikt mogen worden. Bij het horen van een sirene, kan er al aan de frequentie van de toon bepaald worden om welk voertuig het gaat. Kan er een ik kom, ik kom uitgemaakt worden? Dan gaat het om de sirene van een brandweerwagen. Wat zijn de voorrangsregels bij een kruising? Wat betekenen haaientanden? Korte bocht gaat voor lange bocht. Een aparte groep vormen de gevaarherkenning ezelsbruggetjes. Bij volk op straat, op de remmen staan.Remmen dicht bij geen overzicht. Bedenk het zo gek nog niet en er kan een ezelsbruggetje voor verzonnen worden. De praktische toepasbaarheid zal tijdens het oefenen met examenwerkjes blijken. Indien dat niet zo vlot verloop, moet er wel gekeken worden of betreffend ezelsbruggetje nog gebruikt kan worden.