Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Theorie in 1 dag

Het lijkt wel op een droom die eindelijk zal of kan uitkomen: theorie in 1 dag. Niet meer dagenlang zitten te studeren en met de onzekerheid te leven over het wel of niet halen van het examen. Het is echter middels een speciaal voorbereide cursus wel mogelijk om al in 1 dag de theorie te hebben gehaald. Het belang hiervan is het grootst voor personen die vanwege hun werk of andere verplichtingen er maar niet aan toekomen om veel tijd te besteden aan het autotheorie oefenen. Er zijn natuurlijk wel wat afwegingen voor deze snelle manier van theorie halen en is het daarom wel verstandig om op de hoogte te zijn van de voor- en nadelen.

Alleen het nodige wordt bijgebracht

Het zou anders niet mogelijk zijn om theorie in 1 dag af te ronden. Er wordt dus van uitgegaan dat de examens zich concentreren rond een paar steeds terugkerende onderwerpen. Dat kan echter alleen bepaald worden door rijscholen die er genoeg ervaring mee hebben. Het is belangrijk voor zo een rijschool dat de cursisten de juiste begeleiding wordt geboden en moet dat te merken zijn aan het hoog slagingspercentage. De dag begint al vroeg bij zo een spoedcursus en worden de cursisten niet belast met allerlei regels die uit het hoofd geleerd moeten worden.

Er wordt veel gewerkt met praktische voorbeeld gehaald uit examenwerkjes. Het examen zelf voelt zo niet vreemd aan en helpt dat aardig mee om de slagingskans te verhogen. Bij theorie 1 dag moet er verder werk van worden gemaakt om na behalen van het examen gelijk een aanvang te maken met de praktijklessen. De opgedane kennis van de theorielessen is dan nog vers in het geheugen en zal zo ook het praktijkgedeelte vlot afgerond kunnen worden. Omdat de theorie in een korte periode maar is voorgelegd en ermee is geoefend, is de kans veel groter op het vergeten ervan.

Er is ook wat inzet vooraf gewenst

Daar wordt er over het algemeen geen punt van gemaakt wanneer theorie 1 dag wordt aangeboden, maar helpt het wel flink mee. Hoe zit het namelijk met de parate verkeerskennis? Indien dat benedenmaats is, zal het beter zijn om wat meer in de materie te duiken. Neem bijvoorbeeld de verschillende verkeersbordenv door en hun betekenis. Tijdens theorie 1 dag zal de uitleg dan veel sneller ingang vinden en helpt de voorkennis ook mee om het verkeersinzicht te vergroten. Dat deel van het examen weegt namelijk even zwaar mee voor het slagingspercentage.