Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Voorrangsregels

Wie mag op een kruising nu doorrijden? Moet je stoppen of is het beter om even te wachten? Dit zijn vragen waar er in het verkeer beslist geen twijfel over mag bestaan. Er zijn daarom voorrangsregels opgesteld die van toepassing zijn voor alle relevante situaties. Aan deze regels zijn er ook nog verkeersborden en tekens verbonden. Als er in het verkeer sprake is van een speciale groep van regels, dan zijn het dus die welke te maken hebben met voorrang. Die moeten echter niet zonder meer toegepast worden omdat er altijd sprake is van uitzonderingen. Er zal altijd ook gekeken moeten worden of de verkeerssituatie het wel toelaat.

Voorrangsregels oefenen

Bij voorrangsregels zal er doorgaans ook sprake zijn van borden die eventuele twijfels moeten wegwerken. De borden voorrangsweg of voorrangskruising zijn te vinden onder de B serie en blijkt hun belang uit het feit dat er in de RVV een aparte serie voorrang te vinden is. Er zijn echter in de praktijk ook tal van andere situaties waar er voorrangsregels van kracht zijn. Denk maar aan die welke betrekking hebben op voertuigen met een loeiende sirene. De voorrangsregels voor die groep moeten tijdens het oefenen met de auto theorie goed doorgenomen worden. Niet alleen voor voertuigen met loeiende sirene gelden er uitzonderingen, maar ook voor een militaire colonne. De verkeerssituatie moet het ook toelaten om gebruik te kunnen maken van de voorrangsregels. Wanneer de veiligheid in gevaar kan komen, zal er in sommige situaties wel afgeweken moeten worden van de regels. Dit komt wel ter sprake tijdens het onderdeel verkeersinzicht.

Voorrangsvoertuigen vormen een aparte groep

In de Rijwet zijn er aparte groepen van voorrangsvoertuigen aangegeven en gelden er voor hun wat afwijkende regels. Een goed voorbeeld zijn de voorrangsregels tram en heeft die, tenzij anders wordt aangegeven middels borden, altijd wel voorrang. Zelfs op rechtdoorgaand verkeer of wanneer de tram vanuit links nadert. Het zijn allemaal voor de hand liggende regels, maar worden ze helaas vaak nog over het hoofd gezien. Een uitzondering vormen de voorrangsregels bestemd voor voetgangers. Als de meest kwetsbare groep in het verkeer wordt er veel rekening mee gehouden. Zelfs de tram moet zo aan voetgangers op het zebrapad voorrang verlenen. De voorrangsregels fietsers zijn weer anders en moeten ze in veel gevallen wel als eerst voor gaan.

Bij een gelijkwaardig kruispunt. zal een rechtdoorgaande fietser dus wel voorrang verleent moeten worden. Wanneer heb je voorrang van rechts is is van toepassing bij situaties waarbij er bijvoorbeeld sprake is van een kruising tussen verharde en onverharde wegen. Het verkeer op de verharde weg heeft dan altijd voorrang. Weer een andere veelgestelde vraag, heeft rechtdoorgaand verkeer altijd voorrang, moet in het context gezien worden van bijzondere verkeerssituaties.