Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Haaientanden

Wegmarkeringen zijn onmisbaar in het verkeer omdat ze het duidelijk maken welke regels er gelden. Het is daarom dus wel noodzakelijk dat de verkeersdeelnemers waarop de markeringen betrekking hebben, wel op de hoogte zijn van de regels. Haaientanden wegmarkeringen ontlenen hun naam aan de witgeschilderde driehoekjes in een aaneengesloten rij en toont dat een gelijkenis met een rij haaientanden. De vorm toont overeenkomst met die van het bord voorrangsregels en is het een wegmarkering die ook gelijk in het oog springt. Het naleven van de regels moet daarom wel strikt gebeuren en moet er geen sprake zijn van verwarring. Hierom is het erg belangrijk om voldoende autotheorie oefenen.

De focus is dus op de kruisende weg

Wie in het verkeer dus haaientanden tegenkomt, moet voorrang verlenen aan het verkeer op de kruisende weg. Daar vallen ook bestuurders onder. De enige uitzondering hierop is bijvoorbeeld een militaire colonne. Een ruiter te paard valt daar ook onder, eveneens fietsers. Voetgangers echter vallen niet onder de voorrangsregels haaientanden. Er wordt wel aangenomen dat de geldende normen voor het verkeersfatsoen voor hun zullen worden gehanteerd. Bij de haaientanden hoort ook het voorrangsbord bij en zal het wel al opgevallen zijn dat die ook dezelfde vorm als de haaientand heeft. Het voorrangsbord is nodig voor gevallen waar de haaientanden niet goed zichtbaar zullen zijn, bijvoorbeeld bij een besneeuwd wegdek of bij dichte mist. De markeringen op het wegdek zijn er geplaatst om extra de aandacht te vestigen op het verlenen van voorrang op de kruisende weg. Omdat de haaientanden ook samengaan met borden wordt er op zo een manier op een dubbele wijze voor gezorgd dat het altijd zichtbaar zal zijn.

Je ziet dat er een hoop regels zijn die je moet kennen voor het theorie examen. Je kunt je theorie snel halen bij het kiezen voor een theorie in 1 dag cursus. Wil je goed voorbereid zijn? Zorg dan dat je de stof goed bestudeerd en beoefend.

Verkeersborden Oefenen

Veel aandacht moet er zijn voor rotondes

Wie een rotonde verlaat en de haaientanden ziet, zal er rekening mee moeten houden, dat fietsers voorrang verleend dient te worden. Er zijn nog veel onduidelijkheden over wat betreft de afstand die het fietspad moet hebben tot de rotonde, maar is het in elk geval wel beter om ze voor te laten gaan. Nogmaals dient er op gewezen te worden, dat voetgangers geen recht op voorrang hebben bij haaientanden.

Er wordt ook vaak getwijfeld over het volledig stoppen of langzaam doorrijden. De aanwezigheid bord nadering voorrangsweg en haaientanden geeft aan dat er sowieso snelheid verminderd moet worden. Echter is het niet verplicht om te stoppen wanneer er geen stopbord aanwezig is. Het zicht naar beide kanten moet wel ruim voldoende zijn. Zijn er twijfels? Dan moet er wel gestopt worden om er zeker van te zijn dat er zich geen verkeer bevindt op de voorrangsweg. Speciale aandacht moet er gaan naar de situaties waarbij de haaientanden alleen geplaatst zijn op 1 gedeelte van het wegdek. Zulke bijzondere situaties doen zich vaak voor bij rotondes en moet er bij haaientanden oefenen extra aandacht aan besteedt worden.