Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Wanneer hebben voetgangers vooorrang?

Bij deelname aan het verkeer moet er bijzondere aandacht besteedt worden aan voetgangers. Die behoren tot de categorie langzaam verkeer en zijn ze ook gebonden aan regels. Er zijn ook situaties waarbij ze voorrang hebben en wordt er daar zowel bij de theorie als de praktijklessen veel aandacht aan besteedt. De voetgangers vormen een aparte groep en kunnen ze niet als bestuurders worden aangemerkt. Er is in de regelgeving veel aandacht aan ze besteedt omdat ze een kwetsbare groep vormen. Het zal al bekend zijn dat eenmaal op het zebrapad, er voorrang verleent moet worden aan de voetganger. Bij het naderen van een zebrapad moet vaart worden verminderd en dient er extra opgelet te worden.

Er is een uitzondering hierop, en dat is bij speciaal verkeer zoals een politie auto met sirene of een militaire colonne.

Maar wie worden er allemaal tot gerekend?

Personen te voet natuurlijk, maar moet dat ruim genomen worden. Een rolstoelgebruiker valt er ook onder, eveneens personen die zijn afgestapt van hun fiets of bromfiets en die al lopend voortduwend. Naast het moeten verlenen van voorrang op of in de directe nabijheid van een zebrapad, zijn er nog een aantal situaties waar de voetgangers voorrang hebben. Bij het verlaten van de weg, parkeergarage of inrit moet er ook voorrang verleend worden, wat vaak wordt aangegeven met haaientanden en soms een verkeersbord. Daar zijn er geen uitzonderingen op en is het goed uitkijken bij zulke situaties. Vooral in het stadsverkeer is extra alertheid geboden. Voorrang “ afdwingen “ door de auto langzaam rollend te houden mag absoluut niet. Dit geldt ook voor wanner de voetgangers zich bevinden op een zebrapad. Er mag geen moment een gevoel van onveiligheid worden gecreëerd bij de voetgangers. Bij de praktijklessen zal er ook de nadruk op worden gelegd. Wil je dit snel onder de knie krijgen? Dan kun je kiezen voor een theorie in 1 dag cursus.

Waar moet de voetganger zich aan houden?

Zij zijn namelijk ook gebonden aan regels en moet dat bekend zijn bij de andere weggebruikers. Wanneer er een trottoir of aangewezen voetpad aanwezig is, moeten de voetgangers er verplicht gebruik van maken. Dat betekent echter niet, dat wanneer er zich in zulke gevallen toch voetgangers bevinden op of langs de weg, ze geen voorrang hebben. Naar de regels van het verkeersfatsoen moet er dan nog altijd rekening mee gehouden worden. Zie je dus op het examen voetgangers op de weg lopen en geen gebruik maken van het trottoir? Dan moet wel vaart vermindert worden. Dat is een onderdeel van gevaarherkenning. Je ziet hoe belangrijk het is om de auto theorie te oefenen. waar er streng op wordt gelet. Niet alleen in de bebouwde kom is het belangrijk om steeds alert te zijn op de aanwezigheid van voetgangers. Ook op relatief rustige wegen moet er altijd rekening mee gehouden worden dat voetgangers en overig langzaam verkeer gebruik kunnen maken van de weg.