Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Verkeersgelaar

Onder normale omstandigheden wordt het verkeer geregeld met een combinatie van verkeerstekens, markeringen en natuurlijk ook verkeerslichten. Het is dan ook verplicht om die aanwijzingen op te volgen. Er kunnen zich echter plots situaties voordoen waarbij het nodig is om ter plekke aangepaste regels toe te passen. Die worden door de verkeersregelaar aangegeven. Het gaat echter niet om een persoon die zondermeer instructies mag geven aan het verkeer, maar moet er daarvoor wel een bepaald proces worden doorgaan. De verantwoordelijkheid gelegd op de verkeersregelaar is groot en moet het dus wel gaan om personen die er adequaat voor getraind zijn in gevaarherkenning.

Zijn gebonden aan specifieke regels

Omdat er veel op het spel staat in het verkeer, is het van groot belang dat de verkeersregelaar gebonden is een regelgeving. Zo kan niet iedereen worden toegewezen als verkeersregelaar, ook niet wanneer het maar om een tijdelijke behoefte gaat. Zo zijn er bij evenementen meestal verkeersregelaars actief om de bezoekers de weg te wijzen en leveren ze een belangrijke bijdrage aan een vlot verloop. Verkeersregelaars zijn op te delen in een aantal soorten: de beroepsverkeersregelaar, de evenementsregelaar, de transportbegeleider en de verkeersbrigadiers.

Het is begrijpelijk dat hun bevoegdheden nogal veel van elkaar verschillen. Voor de beroepsverkeersregelaar gelden er de strengste regels en worden ze ook landelijk aangesteld. Dat geldt ook voor de transportbegeleiders zoals bijvoorbeeld bij een militaire colonne. Deze twee soorten verkeersregelaars werken ook zelfstandig en moet er een hele opleiding inclusief examen voor afgelegd worden. Dat moet ervoor zorgen dat ze onder alle omstandigheden wel in staat zullen zijn om de van hun verwachte werkzaamheden, naar behoren uit te kunnen voeren.

Ook de Gemeente mag de selectie verrichten

De toetsing van de verkeersregelaar vindt plaats door de politie, maar kunnen de kandidaten worden aangewezen door de Gemeente of het Ministerie van Infrastructuur. Het zijn vaak bedrijven die de noodzaak hebben om over verkeersregelaars te beschikken en wordt de aanvraag door hun gedaan. Dat is ook meteen een manier om ervoor te zorgen dat het gebruik van de verkeersregelaars efficiƫnt zal plaatsvinden. Voor een evenement regelaar is een online afgenomen test al voldoende. Dat gaat dus vrij snel en worden er ook geen hoge eisen gesteld. Er zijn daarom ook duidelijke beperkingen opgelegd aan zo een soort verkeersregelaar. De lat wordt wel hoog gelegd voor de overige groep en moet die goed op de hoogte zijn van de vele regels en beperkingen van de taken van de verkeersregelaar. Er zijn ook duidelijke instructies over hoe de verkeersregelaar herkend moet worden. Het oranje pak met de driehoek aan de voorzijde moet voor de verkeersgebruikers al duidelijk zijn dat ze de instructies stipt dienen op te volgen.