Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Gevaarherkenning oefenen

Het felbegeerd rijbewijs halen vraagt om nogal wat inzet, maar moet dat ook ervoor zorgen, dat in de praktijk de kans op op ongelukken sterk wordt verkleint. Tijdens het theorie examen wordt er daarom een goede aanzet gegeven om alvast te denken in de richting van het herkennen van gevaar en er zo snel op te kunnen anticiperen. Een veilige en verantwoorde deelname aan het verkeer bestaat namelijk uit veel meer dan alleen het uit het hoofd kennen van alle regels en verkeersborden. De praktijksituatie kan gelukkig met voldoende auto gevaarherkenning oefenen zoveel als mogelijk worden bijgebracht. Auto theorie ezelsbruggetjes kunnen je hierbij helpen.

Speel in op jouw verkeersinzicht

Dat is de rode draad bij gevaarherkenning oefenen en moet je vaker uitgaan van hetgeen jouw nuchter verstand over een bepaalde situatie zegt. Rij je in een smalle straat waar er veel kinderen op het trottoir aan het spelen zijn en je een bal op het wegdek ziet rollen? Gelijk de remmen intrappen omdat de kans levensgroot aanwezig is dat een kind er achteraan gaat zonder na te denken over het mogelijk gevaar. Zo ook wanneer je een kruising nadert en voorrang hebt. Ga je er vanuit dat iedereen zich keurig aan de regels houdt en alles voor jou veilig is of laat je alvast het gaspedaal los? Haaientanden op de weg garandeerd nog niet een veilige situatie.

Het laatste dus en kan de lijst met gevaarherkenning tips zo eindeloos worden aangevuld. Het is wel begrijpen dat er zich in de praktijk duizenden situaties kunnen voordoen gevaarherkenning auto theorie. Die allemaal uit het hoofd leren is er dus niet bij, maar laat gevaarherkenning oefenen wel de gedachten alvast wennen aan de deelname aan het verkeer en het daarmee snel moeten kunnen nemen van besluiten. Er zijn ook voor de motor motor theorie tips die je hierbij kunnen helpen.

Verkeersborden Oefenen

Gevaarherkenning tips

Tijdens het examen zijn er op onderdeel gevaarherkenning 25 vragen en dienen daarvan 13 correct worden beantwoordt. En nu komt het: je hebt maar 8 seconden voor elke vraag. De tijd is zo beperkt gehouden om de praktijksituatie zoveel als mogelijk te benaderen en moet je zeker niet zenuwachtig zijn. Met een gedegen voorbereiding komt het echter wel goed. Het lezen van de vraag is natuurlijk het belangrijkst en moet daarbij gelijk de informatie uit worden gehaald.

Wie de antwoordmogelijkheden van gas loslaten, remmen of niets doen goed heeft geanalyseerd, zal zeker te binnen zijn geschoten, dat de snelheid waarmee jij je met de auto beweegt, een doorslaggevende rol zal spelen. Ook situaties waarbij er kinderen betrokken zijn, vragen om de nodige aandacht en zal het in de praktijk veelal neerkomen op gas loslaten of het rempedaal indrukken. Er wordt ook door de verschillende rijscholen de mogelijkheid geboden voor om auto theorie gevaarherkenning oefenen gratis.