Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Herexamen CBR

Soms wordt het auto theorie examen niet met succes afgerond. Daar kunnen er verschillende redenen ten grondslag aan liggen, maar wordt er daarom ook de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan het herexamen. Het voordeel is er dan ook, dat je er niet lang op hoeft zitten te wachten en behalen van het rijbewijs niet veel vertraging oploopt. Wanneer het herexamen afgelegd moet worden, zal de aandacht in het bijzonder gericht moeten worden op de onderdelen waar het minder goed is gegaan. Het CBR zorgt er namelijk voor, dat de afgewezen kandidaten niet aan hun lot worden overgelaten en meer kans op slagen hebben op het herexamen.

Rustig nagaan waar het mis is gegaan

Bij het CBR wordt elke kandidaat gewezen op hun geboekte resultaten tijdens het examen. Niet alleen het resultaat is dus van belang, maar ook de wijze hoe het verkregen is. De onderdelen gevaarherkenning, inzicht en kennis vragen namelijk elk een aparte set van kennis van de kandidaten. Ook de beschikbare tijd verschilt en kan het dus gebeuren dat er voor een bepaald onderdeel wel het aantal goed beantwoorde vragen gehaald wordt. Daar zit het dus wel goed en moet de aandacht gericht worden op het deel waar het minder goed is gegaan.

Voor het herexamen CBR hoeft er dus niet lang gewacht te worden voor aanvraag van een datum. Juist omdat het allemaal zo snel kan gaan, moet er bij de voorbereidingen op gelet worden dat om niet de aandacht te verspreiden over de volledige theorie. Wie er zeker van is dat het studeren vlot zal verlopen, kan ook gelijk na het examen een datum aanvragen. Zorg dat je goed voorbereid dit doet door het auto theorie voldoende te beoefenen. Ook helpt het om verschillende auto theorie ezelsbruggetjes te onthouden.

Het resultaat wordt via de mail opgestuurd

Er dient daarom voor de aanvang van het examen een email addres ingevuld te worden. Niet alleen het officieel resultaat van het examen wordt naar het opgegeven adres gestuurd, maar ook een volledige evaluatie ervan. Zo wordt er aangegeven welke vragen fout zijn beantwoord en waar er bij studeren voor het herexamen extra de aandacht op moet worden gelegd. Door deze gerichte aanpak stijgt de slagingskans voor het CBR herexamen. Er moet eventueel ook teruggekoppeld worden met de rijschool zodat de onderwerpen die aangepakt moeten worden, gezamelijk kunnen worden doorgenomen. Er helemaal gereed voor? Dan is het tijd om een examendatum aan te vragen. Omdat het de tweede keer niet meer gaat om een nieuwe ervaring, is de spanning ook een stuk minder. Bij herexamen CBR hoort ook het oefenen bij en moet er daar ook bij voor gezorgd worden dat de nadruk wordt gelegd op de juiste onderwerpen.