Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Onverharde wegen

Het komt niet zo vaak voor (wel afhankelijk natuurlijk van gebied tot gebied), maar kom je onverharde wegen zeker wel eens een keer tegen. Zulke wegen hebben vanwege hun gesteldheid wat beperkingen en worden ze daarom ook als een aparte groep gezien waarvoor er andere regels gelden. Vooral bij het eindigen bij of doorkruisen van verharde wegen moet er rekening gehouden worden met de onvergarde weg regels.

Verharde wegen hebben in dit opzicht altijd voorrang

Uitgaande van de factoren hierboven genoemd, is het dus niet vreemd dat verharde wegen altijd voorrang hebben ten opzichte van onverharde. Bij een gelijkwaardige kruising bijvoorbeeld, zou bij uitsluitend verharde wegen, het verkeer komend vanuit rechts voorrang hebben. Indien er sprake is van een onverharde weg, zal het verkeer komend van daaruit, moeten wachten.

Pas wanneer het verkeer aan alle zijden van de verharde wegen vertrokken is, is of zijn de onverharde wegen aan de beurt.De snelheid op een onverharde weg zal theoretisch minder zijn dan op een verharde en is dat wel te begrijpen. De gesteldheid van het wegdek laat het in de meeste gevallen niet toe om op een veilige wijze dezelfde snelheid aan te houden dan op een verharde weg.

Voorts zijn zulke wegen vaker smaller en vormt dat ook een beperking voor de snelheid. Het belang van zo een onverharde weg moet echter niet onderschat worden omdat ze op het platteland primair zijn voor het transport. De onverhard is trouwens van toepassing op wegen die niet voorzien zijn van een wegdek bestaande uit asfalt, beton of straattegels. Vaak wordt een onverharde weg aangegeven met verkeersborden. Dit is onderdeel van het theorie examen, indien je veel tijd besluit aan het autotheorie oefenen krijg je dit snel onderde knie en kun je gauw slagen.

Een wegdek bestaand uit grind valt dus ook onder onverhard. Ondanks de gesteldheid van een onverharde weg totaal verschillend is met die van een verharde, is de maximum snelheid onverharde weg in principe gelijkgesteld. Het is echter aangeraden om een flinke dosis verkeersinzicht te gebruiken om zelf een verantwoorde snelheid aan te houden.

Met elkaar wel gelijkwaardig

Wanneer er in een bepaalde situatie sprake is van alleen maar onverharde wegen Nederland, dan zullen ze als gelijkwaardig beschouwdt moeten worden tenzij anders door middel van borden aangegeven. Onverharde weg regels zijn er dus ook en heeft het verkeer komende vanuit rechts gewoon voorrang. Het dient wel gelijk bij opgemerkt te worden, dat onverharde weg voorrang verleent te worden door voetgangers.

Indien je dus zo een onverharde weg wil oversteken, zal je voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de onverharde weg. Logisch zou je zeggen, maar komt het toch wel voor dat er sprake is van twijfels. Het voor laten gaan van zo een voetganger mag altijd wel, maar is het dus geen verplichting. Van een zebrapad op een onverharde weg kan er trouwens ook geen sprake zijn.

Voor onverharde weg voorrang zal er sprake zijn wanneer er sprake is van wegen van gelijke rangorde. Anders moet elk verkeer komende vanuit een onverharde weg, voorrang verlenen aan het overig verkeer op de verharde weg.