Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Reactiesnelheid berekenen

Veel van de handelingen die wij dagelijks verrichten, hangen bewust en onbewust af van onze reactiesnelheid. Een bekende die je groet bijvoorbeeld en het aan jouw reactiesnelheid ligt hoe snel je terug zal groeten. Bij deelname aan het verkeer speelt de reactiesnelheid ook een cruciale rol voor een veilige deelname aan het verkeer en komt het soms neer op beslissingen die mensenlevens kunnen kosten. Het is nu weer voor iedereen anders en is het daarom een goed idee om de snelheid te berekenen. Zo ben je niet alleen zeker ervan dat alles in orde is (of misschien toch niet) en kan er gewerkt worden aan het brengen van verbeteringen.

Waar is het allemaal van afhankelijk?

We reageren allemaal anders wanneer we geconfronteerd worden met een zich plotseling voordoenende situatie. Het komt allemaal neer op de reactiesnelheid en hangt die weer eens af van een aantal factoren. Tussen het zich bewust worden van de situatie en het moment dat er overgegaan wordt tot actie, verloopt er zich een bepaalde tijdsperiode. Het moet ook duidelijk zijn waar het allemaal van afhankelijk is. Dat helpt niet alleen mee bij reactiesnelheid bereken auto, maar kan je er zo voor zorgen dat je altijd op het scherpst blijft bij deelname aan het verkeer.

Wie bijvoorbeeld een drukke dag achter de rug heeft en vermoeid plaats neemt achter het stuur, zal over het algemeen trager reageren op veranderingen. Dat kan maar een paar milliseconden bedragen, maar kan het in de praktijk al het verschil uitmaken. Het wordt daarom ook bij lange ritten aangeraden om rustpauzes in te lassen of om de beurt plaats te nemen achter het stuur. Naast vermoeidheid hebben ook alcohol en drugs een verwoestend effect op de reactiesnelheid.

Het berekenen vereist wel wat precizie

In tegen stelling tot de remafstand berekenen, is het bij de reactiesnelheid berekenen formule wat ingewikkelder. Een auto theorie ezelsbruggetje om de reactie snelheid te berkenen kan hierbij helpen. Ook voor de motor zijn er verschillende motor theorie tips die hierbij helpen. Hoe stel je namelijk vast hoeveel tijd er precies verstreken is? Indien de remafstand bekend is bij een bepaalde snelheid, kan door de factoren constant te houden, wel een goede benadering worden gemaakt van de reactiesnelheid. Daar is er geen duur meetapparatuur voor nodig.

De afstand nodig om tot stilstand te komen verminderd met de remafstand bij een normale reactiesnelheid, zal een indicatie geven van de reactiesnelheid. Dit wordt ook wel de reactieafstand genoemd. Het is echter al vaker bewezen, dat zelfs een paar uurtjes minder slaap of de vermoeidheid na een drukke dag een groot verschil zullen uitmaken.

Het gaat bij reactiesnelheid bereken dus meer om het bewustzijn te vergroten omtrent de gevaren van het niet volledig geconcentreerd zijn op het verkeer. Voor een veilige deelname moet het voor iedereen dus wel duidelijk welke de gevolgen zullen zijn en maakt het allemaal ook deel uit van het pakket aan kennis meegekregen bij de rijlessen.