Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Soorten verkeersborden

Het hoeft geen uitleg dat er nu eenmaal een groot aantal verkeersborden zijn. Het zijn er dik meer dan 150 en komen er ook nog regelmatig nieuwe bij. Het belang van al deze borden kan niet voldoende onderstreept worden, maar zijn de borden gelukkig ook in soorten verdeeld. Dat maakt het nu stukken eenvoudiger om niet alleen voor het studeren voor het theorie examen alles onder de knie te krijgen, maar ook in het verkeer zelf de betekenis te achterhalen. De vele soorten verkeersborden kunnen bij het oefenen ook apart getoetst worden. Er moet wel benadrukt worden dat het bij de auto theorie gaat om een samenspel van kennis van de borden en overige regels en wetten.

De belangrijkste series

Nu zijn alle verkeersborden nodig om de veiligheid te handhaven en voor orde te zorgen, maar zijn er toch wel een aantal series die zwaarder wegen. Die gaan van serie A t/m H en gaat het om borden die gelijk ook het vaakst te vinden zijn. De A serie zijn de borden die te maken hebben met de snelheid. Apart zijn de B serie omdat ze gericht zijn op de voorrang.

Het zijn er dan niet veel borden, maar zorgt hun belang er wel voor dat er op het examen zeker gerelateerde vragen over zullen komen. Bij de parkeerborden zijn er juist een groot aantal te vinden. Niet alleen kan er met zo een parkeerbord aangegeven worden voor welke categorie voertuigen de plek bestemd is, maar kan er bijvoorbeeld ook aangegeven worden voor welke tijden de plek ter beschikking staat.

Ook borden die overige informatie bevatten

Dat is ook een aparte groep soorten verkeersborden en omvatten die o.a. de onderborden en elektrische signaleringsbprden. Ook de matrixborden kunnen tot de groep gerekend worden. Het zijn echter borden die vanwege hun belang voor de verkeersveiligheid niet over het hoofd gezien mogen worden. Bij deze borden is de door hun aangegeven informatie ter aanvulling wat er al op een verkeersbord is aangegeven. Echter is deze informatie in de meeste gevallen bindend en moet het dus strikt opgevolgt worden.

Het hebben van de kennis over alle soorten verkeersborden helpt mee om hun betekenis en relatie tot elkaar te begrijpen. Er wordt ook handig op ingespeeld bij het samenstellen van de auto theorie en het daarbij horend oefenmateriaal. Zo kan er stappen gewerkt worden naar het bijbrengen van de kennis. Een belangrijk aspect waar er wel rekening mee gehouden moet worden, is dat bij de aanwezigheid van zowel verkeerslichten als borden, de eerste boven gaan en dus opgevolgt moeten worden.