Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Afbuigende Voorrangsweg

In het verkeer zijn het de verkeersborden die de rode draad vormen voor een veilig verloop. In sommige situaties is het meer dan logisch welke stappen er genomen dienen te worden. Er zijn dan weer een groot aantal gevallen waarbij het zonder verkeersborden compleet de mist in zal gaan. Bij voorrangswegen is er bij het naderen van een kruising altijd sprake van borden die de situatie aangeven en is dat in het bijzonder welkom bij een afbuigende voorrangsweg. Wie zich eenmaal op een voorrangsweg bevindt zal middels verkeersborden afbuigende voorrangsweg betekenis er wel op gewezen wanneer de situatie zal wijzigen. Bij kruisingen wordt het overig verkeer met bijvoorbeeld stopborden erop gewezen dat ze voorrang moeten verlenen. Er doen zich ook bijzondere situaties voor, zoals bij de voorrangsweg afbuigend. Daar mag er ook geen ruimte gelaten worden voor twijfels en zijn er speciale verkeersborden voor.

Verkeersbord voorrangsweg

Omdat er sprake is van een voorrangsweg die een bocht maakt bij een kruising, moet het voor alle partijen gelijk duidelijk zijn wat de betreffende voorrangsregels zijn. De afbuigende voorrangsweg betekenis laat geen ruimte voor twijfels omdat de voorrangsweg weg zelf met dikke zwarte lijn is aangegeven op het bord. De aansluitende wegen zijn er ook te zien in de vorm van dunnere zwarte strepen. De positie van de strepen op het bord komen overeen met die in werkelijkheid.

Er is dus van alles gedaan om geen ruimte te laten voor twijfels en zijn de borden altijd zodanig geplaatst, dat de bestuurders van te voren van de wegsituatie in kennis worden gesteld. Ook zijn er soms haaientanden op de weg te zien om nog duidelijker te maken dat er voorrang moet worden verleend. Het zal echter ook uit de situatie ter plaatse duidelijk zijn voor de oplettende bestuurder, dat er extra aandacht besteedt moet worden aan de situatie. Het verkeersinzicht wordt op de proef gesteld en maakt het daarom ook een belangrijk deel uit van het theorie examen. Het verkeersbord voorrangsweg kruising is er trouwens ook aanwezig bij de kruisende wegen. Je kunt jezelf goed voorbereiden door auto theorie ezelsbruggetjes te bestuderen.

Wel tijdig aangeven waar je naartoe gaat

Eenmaal je op de voorrangsweg bent, is het beter om middels de knipperlichten aan te geven welke richting je op gaat. Soms is voorsorteren ook nodig. Zelfs op de voorrangsweg is het beter om aan te geven waar je naartoe gaat komt dat de veiligheid altijd ten goede. Ook het verlaten van de voorrangsweg weg geef je tijdig aan met knippersignalen. De gebruikers op de kruisende wegen, zullen ook met behulp van (stop) borden op de hoogte worden gesteld van de situatie. Buigt de voorrangsweg af naar links of rechts? Ook dat zal middels borden aangegeven worden. Die zullen zich langs de voorrangsweg bevinden. Wanneer er een voorrangsvoertuig met loeiende sirene uit een zijweg komt, of een militaire colonne, zal natuurlijk voorrang verleend moeten worden.