Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Vaarbewijs Examen

Om in aanmerking te kunnen komen voor het vaarbewijs 1 en 2, moet er eerst een examen worden afgelegd. Ondanks het hier gaat om het vaarbewijs theorie examen, dus voor het verkeer over water, is het CBR belast ermee. Dat geeft gelijk ook weer het hoog niveau aan van de cursus en is het vaarbewijs examen daar een weerspiegeling van. Maar om het even te verduidelijken: Het vaarbewijs is nodig bij het willen besturen van vaartuigen die sneller kunnen dan 20km/u en/of die een lengte hebben van meer dan 15m. het vaarbewijs examen is ook apart voor het bewijs 1 en 2, maar zijn veel van de voorbereidingen hetzelfde.

Waar wordt de aandacht op gericht?

Het is namelijk wel goed om te weten waar erop gelet zal worden tijdens het examen. De voorbereidingen moet wel helemaal in orde zijn omdat er nogal hoge eisen worden gesteld aan de kandidaten. Er is namelijk geen praktijkexamen verbonden aan het behalen van het vaarbewijs en wordt er veel diepgang besteedt aan de theorie. Niet alleen de wettelijke bepalingen zullen er belicht worden, maar ook de veiligheidsmaatregelen die er genomen moeten worden en meteorologie.

Ondanks het alleen maar om de theorie gaat, zullen de basisregels voor het kunnen maneuvreren ook ter sprake komen. Het bijzondere van het vaarbewijs examen is, dat er geen minimumleeftijd aan verbonden is. Deelname aan het examen kan dus plaatsvinden op een leeftijd minder dan 18. Het vaarbewijs zelf echter, wordt pas verstrekt wanneer de leeftijd van 18 is bereikt. Tot die tijd heeft de geslaagde kandidaat een uitslagbrief in handen en moet die samen met een gezondheidsverklaring overhandigd worden.

De aanvraag moet zelf plaatsvinden

Om deel te mogen doen aan het vaarbewijs examen, hoeven de kandidaten niet in Nederland zelf woonachtig te zijn of zelfs de Nederlandse nationaliteit te bezitten. Het is wel nodig dat de Nederlandse taal goed machtig is. Er moet onderscheidt worden gemaakt bij de kosten verbonden aan het vaarbewijs examen en die voor de aanvraag van het vaarbewijs. Voor het vaarbewijs examen wordt er veel rekening gehouden met de kandidaten. Zo mogen die kiezen uit maar liefst 20 locaties voor het maken van het examen en kan wijziging examendatum gratis plaatsvinden. Voor de aanvraag is het handig wanneer er de beschikking is over een DigiD account. Geen DigiD? Dan kan middels een aanvraagformulier het examen bij het CBR worden aangevraagd. Het examen zelf bestaat uit 40 vragen en leveren die een totaal van 80 punten op. Om het examen te halen zijn er minimaal 56 punten nodig en moet er wel op gelet worden dat de puntenwaardering per vraag zal verschillen.