Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Verkeersbord parkeren

Als er wel iets is dat elke automobilist het vaakst bezighoudt, zal her wel de gedachte zijn om een geschikte parkeerplek te vinden. Zo een plek om jouw heilige koe achter te laten, is er in verschillende vormen te vinden. Zo heb je de parkeerhavens waar je tegen betaling de auto voor even 'kwijt' kan, maar ook de openbare plekken. Het is in ieder geval belangrijk om te allen tijde te letten op de verkeersborden parkeren. Die maken het meteen duidelijk waar je aan toe bent.

Omdat het parkeren zo een belangrijke rol vervuld in het verkeer, is er in het RVV een hele serie aan gewijd. Dat is namelijk de E-serie en loopt die tot E13. Uitzondering hierop worden gevormd door de borden E105 en de E201. De laatste vormt een groep van borden die betrekking hebben op een zone verboden te parkeren voor bussen, trucks of campers.

Maar een klein deel heeft betrekking op het parkeerverbod

Waar er een hele serie in het RVV is gereserveerd voor de parkeerborden, is het opvallend dat er maar een relatief klein deel bestempeld kan worden als een parkeerverbodsbord. De E01 tot E03 borden geven aan waar er zo een verbod geldt, eventueel ook met de categorie voertuigen waar het voor bestemd is en de tijden.

Het valt meteen op dat deze borden rood en blauw gekleurd zijn en de ronde basisvorm. Basisvorm omdat bij sommige nummers, zoals E01zb en E01zbf de ronde borden omgeven zijn door een rechthoekige achtergrond. De categorie weggebruikers waar het verbod voor geldt, zijn te onderscheiden door de gebruikte symbolen en de erbij horende tekst.

Ook voor het aangeven van een specifieke betekenis

Bij het parkeren moet het belangrijk over wat er nu wel of niet is toegestaan. Dat wordt met behulp van borden aangegeven die wat afwijken van de gangbare E1 of E4 verkeersborden. Vooral vrachtverkeer krijgt speciale aandacht omdat zo een groot voertuig dan wel veel ruimte inneemt, maar tegelijk ook noodzakelijk is voor het verlenen van diensten.

Het bord E7 geeft bijvoorbeeld aan dat er wel geparkeerd mag worden, maar wel onder de voorwaarde dat er spullen in- of uitgeladen zullen worden. Dat moet ook nog zo snel als mogelijk gebeuren. Zo wordt voorkomen dat het verkeer overbodig wordt gestremd en krijgen anderen ook de mogelijkheid om zaken af te handelen. De gehandicapten parkeerplek wordt met het bord E6 aangeduid. Dit bord komt ook op de meeste parkeerplekken voor en staat er een fikse boete op wanneer de plek niet door de daarvoor aangewezen personen wordt gebruikt.