Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Verkeersborden voorrang

Er mag in het verkeer nooit sprake zijn van twijfels, vooral niet wanneer je te maken hebt met overige deelnemers die van alle kanten uit komen. Dit speelt niet alleen bij kruisingen, maar zeker alle andere plekken waar wegen elkaar ontmoeten. Het plaatsen van voorrangsborden moet het voor alle partijen duidelijk maken waar ze aan toe zijn.

De voorrangsborden kunnen afhankelijk van de wegsituatie, wat verschillen vertonen en is deze gepaste werkwijze weer eens een manier om geen ruimte te bieden voor twijfels. Ook worden er samen met de verkeersborden ook gebruik gemaakt van wegmarkeringen. Zo wordt ervoor gezorgd dat er geen twijfels zullen ontstaan. Ook om te slagen voor het auto theorie examen is het van noodzaak om de betekenis van deze borden te kennen. Wanneer je denkt de stof goed te kunnen weten kan je een theorie in 1 dag cursus kiezen om snel voor het examen op te gaan.

Niet veel om te onthouden

Het zal misschien wel verbazen dat er juist bij verkeersborden niet veel in de B-serie voorkomen. Daar staan ze in de RVV namelijk om en gaat het om de nummers B1 t/m B7. Het zijn echter deze 7 borden die een belangrijke rol vervullen en waar er bij zowel het theorie als het praktijk examen de nadruk op wordt gelegd.

Een voorrangsweg wordt door het bord B1 aangegeven en is het voorts ook verboden om er langs te parkeren buiten de bebouwde kom. Zo moet het voor al het verkeer wel overzichtelijk blijven. Het verkeer komende vanuit de zijwegen zal middels borden op de hoogte worden gesteld van de nadering voorrangsweg. Het blijft wel belangrijk om toch een grote mate van gevaarherkenning mee te voeren wanneer men zich op de voorrangsweg bevindt.

Einde voorrangsweg wordt ook duidelijk aangegeven en kunnen er eventueel onderborden geplaatst zijn om bijzonderheden aan te geven. Let ook op de plaatsing van het bord B1 om na te gaan of er sprake is van een bebouwde kom.

Kruisingen verdienen extra aandacht

Bij het naderen van een kruising waar het verkeer op de doorgaande weg voorrang heeft, zal het bord B3 dat aangeven. Het verkeer komende vanuit de kruisende wegen zal middels het stopbord of bord nadering voorrangsweg (B6) erop gewezen worden dat er voorrang verleend moet worden. Naast verkeersborden voorrang zijn er ook tal van regels die het voorrang regelen.

Die gaan ook weer samen met wegmarkeringen en dienen ze er mede voor, dat bij het ontbreken van borden het toch wel duidelijk is welke regels er gelden. Er wordt dus beroep gedaan op het verkeersinzicht en maakt dat daarom een belangrijk deel uit van de auto theorie. Bij verkeersborden voorrang gaat het dus om een relatief klein aantal borden die echter een belangrijke rol te vervullen hebben. Bij het oefenen voor het theorie examen zal er daarom wel de nadruk op gelegd moeten worden en is er gelukkig geen gebrek aan oefenmateriaal waar met behulp van vele scenario’s de kennis verkeersborden voorrang wordt bijgebracht.