Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

RVV verkeersborden

Er gaat nu eenmaal veel in jouw om wanneer het gaat om verkeersborden en gebeurt het vaker, dat je toch wel begint te twijfelen aan de betekenis. Het is vooral in het begin niet altijd even duidelijk, maar zijn de verkeersborden daarom keurig verdeeld in groepen. Dat maakt het onthouden niet alleen een stuk eenvoudiger, maar heeft in de praktijk wel zijn voordelen.

Ondanks het RVV uit 1990 stamt, worden er tussentijds steeds aanpassingen in verricht. De RVV verkeersborden zijn ook afgestemd op de wetgeving die er Internationaal, maar ook vooral binnen de EU van kracht is. Wanneer dus met het Nederlands rijbewijs andere landen worden aangedaan, mag er de zekerheid zijn dat er veilig deelgenomen zal blijven worden aan het verkeer.

Van welke series is er sprake?

Het RVV zorgt er niet alleen voor dat het duidelijk is wat de wettelijke bepalingen met betrekking tot het verkeer zijn. Het laat verder geen twijfels voor wat betreft de betekenis van de verkeersborden en zijn die onderverdeeld in series. Bij studeren van de borden voor de autotheorie, kan er zo ook voor worden gezorgt dat niets wordt overgeslagen. Zo zijn de parkeerborden ondergebracht onder de E- serie.

Een groot voordeel is dat de betekenis niet veel met elkaar verschilt binnen zo een serie. Ook de borden zelf vertonen gelijkenis met elkaar. Deze mate van ordening zorgt er ook voor, dat het voor de regelgevers duidelijk is wat er allemaal in het RVV is opgenomen.

Opgemerkt dient er te worden, dat er periodiek veranderingen worden aangebracht, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van auto theorie examen. Het moet ook duidelijk zijn dat bij de auto theorie niet de hele RVV doorgenomen hoeft te worden. Er komt wel veel van de borden en regelgeving in terug, maar omvat het RVV nog veel andere informatie.

Niet alleen van toepassing voor de auto theorie

De RVV verkeersborden hebben dus betrekking op al het verkeer en vallen daar natuurlijk niet alleen auto’s onder. Bij het doornemen van de scootertheorie bijvoorbeeld zal ook een beroep gedaan moeten worden op de RVV borden. Bij het doornemen van de theorie moet er daarom ook uitgegaan worden van de wijze waarop de informatie in verwerkt is.

De borden moeten er natuurlijk wel de nodige aandacht krijgen, maar zijn er nog altijd de regels RVV die ook de nodige aandacht moeten krijgen. Het is mogelijk om de RVV borden ook zelf aan te schaffen. Niet om zelf langs de openbare weg te plaatsen, maar wel voor op eigen terrein of om gewoon te dienen ter decoratie.