Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Snelheid met aanhanger

In het verkeer moeten we ons aan de regels houden en gelden die voor tal van situaties. Hier moet je van op de hoogte zijn om te slagen voor het auto theorie examen. Zo wordt er voorkomen dat er zich onveilige situaties gaan voordoen. De snelheid is belangrijk en zal die sterk afhangen van de situatie. Op een glad wegdek zal de snelheid aanmerkelijk minder zijn om toch nog veilig door het verkeer heen te gaan. Het gewicht van de auto speelt een grote rol. Het kost immers meer inspanning om iets met een groter gewicht tot stilstand te komen. De wettelijk gestelde limieten max snelheid aanhanger zijn daarom nooit verplicht om aan te houden wanneer de situatie het niet toelaat. Op de verschillende (snel) wegen wordt er gelukkig wel middels matrixborden aangegeven wanneer de snelheid aangepast moet worden.

Vooral met een aanhanger is dat duidelijk te merken

De bewegingsenergie is een resultaat van de massa en de snelheid en is bij dezelfde snelheid, maar een groter gewicht, er al sprake van een groot verschil. Stoppen binnen een bepaalde remweg met een aanhanger, zal meer vergen van de remmen, het onderstel en de banden. Daar moet de auto technisch voor berekend zijn. De snelheid met aanhanger zal daarom ook aan grenzen verbonden zijn. Voor op de snelweg geldt een maximum snelheid auto met aanhanger van 90km/u en moet de aanhanger dan wel een gewicht hebben van onder de 3500kg. En voor alle duidelijkheid: dat is het totaalgewicht van de aanhanger. Het gaat ook om de maximumsnelheid en moet de bestuurder zelf een inschatting maken over de situatie op de weg. De informatie verkregen uit de matrixborden helpt daarbij zeker ook mee, maar ligt de eindverantwoordelijkheid maximum snelheid aanhanger bij de bestuurder zelf.

Voor de overige wegen geldt er een andere limiet

Op de snelheid dan en moet er dan gewoon uitgegaan worden van wat de verkeersborden aangeven. Binnen de bebouwde kom zal het dus 40km/u en geldt dat voor alle gewichts categorieen aanhanger. Voor de snelweg geldt er overigens ook, dat voor aanhangers met een gewicht groter dan 3500 een maximum snelheid met aanhanger van 80km/u. De limieten gesteld in Nederland kunnen overigens verschillen met die in andere landen. Bij het op reis gaan moet er dus wel even navraag gedaan worden over de daar geldende regels. De term aanhanger wordt gebruikt voor al het achter de auto wordt voorgetrokken. Een fietsendrager is dus geen aanhanger en geldt ermee daarom ook gewoon de maximum snelheid zoals is aangegeven voor de auto. Om op een veilige manier deel te kunnen nemen aan het verkeer met aanhanger, is het een goed idee om een slipcursus te volgen. Zo kunnen in een noodsituatie de juiste handelingen genomen worden.