Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Taxi theorie

Het taxi theorie examen is verplicht gesteld voor zij die in betreffende dienstverlening zullen stappen en een voertuig zullen besturen. Het is dan nodig dat er al de beschikking is over het auto rijbewijs. De taxi theorie geldt dus als aanvulling voor personen die al in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Het gaat dus niet om een apart rijbewijs, maar eerder een bewijs dat men bevoegd is om commerciƫle (taxi) diensten aan te bieden. In het taxi theorie boek wordt al het benodigde aan de kandidaat voorgehouden, maar moet er ook sprake zijn van begeleiding.

Wat is de reden achter deze aparte theorie?

De auto theorie is namelijk al een flinke hoeveelheid en zou het daarom wel voldoende moeten zijn voor de taxi. Dat is echter maar voor een deel waar omdat de normale auto theorie wel voldoende rekening houdt met de toe te passen regels en inzichten in het verkeer. Voor een optimale en veilige dienstverlening van de taxi, moet er echter meer kennis aanwezig zijn. Zo is het belangrijk dat er bij de klanten onder alle omstandigheden het gevoel moet zijn dat de chauffeur het voertuig weet te controleren. De veiligheid plaatst men namelijk in handen van de chauffeur en is dat een verantwoordelijkheid waar er niet licht mee opgesprongen moet worden.

Een taxi chauffeurskaart is daarom vereist om op de hoogte te zijn van de extra regelgeving. Omdat het CBR er zeker ook bekend mee is dat voor de meeste kandidaten de factor tijd niet ruimschoots aanwezig is, wordt het examen niet al te ingewikkeld gemaakt. Er zijn ook speciaal op gelet, dat het doornemen van de theorie geen uitdaging zal vormen.

Hoe zit het examen dan in elkaar?

Voordat er daarover gedacht kan worden, moet er eerst een geschikte rijschool uitgezocht worden. Er zijn rijscholen die zich hebben gespecialiseerd in de taxi theorie cursus en maakt dat het stukken eenvoudiger om het examen te halen. Taxi theorie oefenen hoort er zeker ook bij. Belangrijk is om te kiezen voor een rijschool die inspeelt op de beschikbare tijd en een hoog CBR slagingspercentage Het examen zelf bestaat uit 40 vragen waarvoor er een uur beschikbaar is. De opbouw is ook anders dan bij het auto theorie examen.

Zo zijn van de 40 vragen, 30 meerkeuzevragen en bestaat de rest uit 2 cases met elk 5 vragen. De cases hebben betrekking op situaties die zich vaak in de praktijk voldoen en waar de chauffeur wel de juiste stappen moet zien te nemen. Heb je er 8 vragen of minder fout? Dan is de taxi theorie met succes afgerond. Het resultaat wordt als gebruikelijk opgestuurd en is dat vooral van belang voor zij die het examen niet hebben gehaald. Zo kan er een idee worden verkregen over de onderwerpen waar er nog meer aandacht aan besteedt moet worden. Hou er ook rekening mee met de geldigheidsduur van de taxi theorie.