Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Parkeerverbodsbord

Misschien wel de grootste uitdaging onder bepaalde omstandigheden, is het vinden van een geschikte parkeerplek. Denk je nu eens eindelijk eentje te hebben gevonden, wordt je gelijk middels een niet parkeren bord erop gewezen dat het helaas niet mag. Zulke verkeersborden worden ook niet zonder meer geplaatst en is er altijd een goede reden ervoor. De regels in het verkeer zijn nu eenmaal duidelijk en blijven die van kracht op de weg en alles wat er daarbij hoort. Ook parkeerplekken vallen eronder en zijn er wat regels en dito borden van kracht. Voor gehandicapten zijn er bijvoorbeeld vaker aparte plekken gereserveerd en is dat met behulp van markeringen en een bord aangegeven.

Maar soms mag parkeren helemaal niet

Er zijn nu ook plekken, waar het helemaal niet mag om er te parkeren. Het is daarbij wel goed dat het duidelijk is voor weggebruikers, dat er een parkeerverbod geldt. Dat wordt gelukkig ook gedaan met behulp van een bord : het verboden parkeren bord. Deze borden behoren tot de eenvoudigst te herkennen en moet er uitgekeken worden naar een rond bord met een rode rand en blauwe achtergrond. Op andere is de letter P met een streep erdoor ook aangegeven. Je ziet hoe belangrijk het autotheorie oefenen is om te kunnen slagen.

De parkeerverbodsborden regels kunnen namelijk ook voor verschillende categorieen voertuigen gelden. Zo kan het verbod alleen gelden voor bussen en vrachtwagens, maar ook fietsen. Het doel is namelijk om betreffende plek overzichtelijk te houden of andere gebruikers de mogelijkheid te geven om er te parkeren. Middels onderborden wordt er bij een parkeerverbodsbord ook aangegeven voor welke perioden het verbod van kracht is. Zo kan het bijvoorbeeld alleen gelden voor tijdens kantooruren.

Even stoppen mag wel

Een parkeerverbodsbord betekenis heeft dus alleen betrekking op het niet mogen achterlaten van het voertuig voor een lange periode. Stoppen om iemand uit te laten stappen of wat spullen uit te laden, mag dus wel. Er moet dan wel op gelet worden, dat er ook geen stopverbod geldt. Even de auto laten staan om vlug boodschappen op te halen, mag helemaal niet waar er een parkeerverbod bord staat. Dat zal zeker een fikse boete opleveren. Kijk daarom uit naar borden die vallen onder de E-serie van de RVV, met name E01 t/m E03. Tijdens het examen wordt er ook bijzondere aandacht aan besteedt en mag er dus geen twijfel zijn over hun betekenis. Het zijn echter ook borden die veel voorkomen en dus niet eenvoudig over het hoofd zullen worden gezien. Ook de plekken waar het parkeerverbodsbord verwacht kan worden, moeten bekend zijn zodat de aandacht er extra op gericht zal zijn. Denk maar aan ziekenhuizen, kantoorpanden of andere publieke gebouwen.