Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Vaarbewijs 2

Er zit wel een groot verschil tussen besturen van een vaartuig open wateren als de zee en dat van een rustig kanaal. Het vaarbewijs 2 is daarom ook nodig om die extra benodigde vaardigheden op theoretische basis te toetsen. Theoretische basis, want net als voor het vaarbewijs 1, is er ook bij het klein vaarbewijs 2 geen sprake van een praktijkgedeelte. Dat mag echter geen belemmering vormen en wordt er bij het vaarbewijs 2 van uitgegaan, dat er wat voorkennis aanwezig is. Die moet namelijk in de vorm van het vaarbewijs 1 worden getoond. Het bewijs wordt namelijk pas verstrekt wanneer het vaarbewijs 1 is behaald. Het vaarbewijs 2 staat dus niet op zichzelf, maar kan worden beschouwdt als voortzetting van het vaarbewijs 1.

Wat komt er allemaal bij?

Er wordt bij theorie vaarbewijs 2 de nadruk gelegd op de navigatie en wetgeving, nationaal als internationaal. Bij het varen op zee komen er andere uitdagingen bij kijken en nemen de verantwoordelijkheden ook toe. Dat wordt allemaal ook bij het vaarbewijs examen belicht. De voorbereidingen moeten er wel voor zijn en zal er voor deelname voor het examen dan wel voldaan moeten worden aan de randvoorwaarden. Voor het mogen deelnemen aan het vaarbewijs 2 examen moet de kandidaat al 18 jaar oud zijn. personen die kunnen aantonen over relevante Nederlandse vaarbewijzen en certificaten te beschikken, kunnen na beoordeling door het CBR worden vrijgesteld van het examen.

Kiezen voor beide examens tegelijk

Voor vaarbewijs 2 halen moet er dus ook het examen vaarbewijs 1 gehaald zijn. Er wordt daarom door het CBR de mogelijkheid geboden om beide examens in 1 keer aan te vragen en zo over het klein vaarbewijs 1 en 2 te kunnen beschikken. Het in Nederland gehaald vaarbewijs 2 is gelijk ook het International Certificate of Competence (ICC). Daarmee kan er dus ook in andere landen meegedaan worden aan het waterverkeer. Let er wel op dat de wetgeving kan verschillen en het verstandig is om daar eerst uitgebreid navraag over te verrichten.

De vaarbewijs cursus kan gevolgd worden bij de door de CBR bevoegde scholen. Ook daar is het belangrijk om voor de juiste te kiezen. Omdat er geen praktijkgedeelte aan het vaarbewijs 2 verboden is, wordt er extra nadruk gelegd op het theorie examen. Het is dus belangrijk om de juiste begeleiding te hebben en zo het examen al de eerste keer te halen. Ook oefenen hoort er allemaal bij en moeten van de 40 er totaal 56 punten zijn gehaald van de 80. Voordat het examen mag worden afgenomen, moet er ook een gezondheidsverklaring worden overlegd. Indien er zich na het behalen van het vaarbewijs een situatie voordoet waarbij de gezondheid sterk achteruit is gegaan, moet dat wel worden doorgegeven aan het CBR.